Pil venstre Tilbake

Bestilling av håndverkertjenester

Bestilling av håndverkertjenester til private leiligheter bestilles gjennom Boligpermen.

Dersom Tjuvholmen Drift kan bistå vil timepris være følgende:

- Vaktmester: kr. 605,- eks. mva.

- Driftstekniker kr. 687,- eks. mva.

- Driftsleder/Driftskoordinator: kr. 981,- eks. mva.

- Brannvernleder: kr. 981,- eks. mva.

(Minimumssats på bestilling 1/2 time)

Hvis Tjuvholmen Drift ikke kan bistå med etterspurt assistanse, vil det bli anbefalt et firma man kan kontakte.