Pil venstre Tilbake

Bestilling av håndverkertjenester

Bestilling av håndverkertjenester til private leiligheter bestilles gjennom Boligpermen. 

Dersom Tjuvholmen Drift kan bistå vil timepris være følgende:

Teknisk vaktmester, kr 718,- inkl. mva.  

Driftstekniker, kr 813,- inkl mva.

Driftsleder, kr 1 033,- mva.

(Minimumssats på bestilling 1/2 time)

Hvis Tjuvholmen Drift ikke kan bistå med etterspurt assistanse, vil det bli anbefalt et firma man kan kontakte.