Pil venstre Tilbake

Bestilling av håndverkertjenester

Bestilling av håndverkertjenester til private leiligheter bestilles gjennom Boligpermen. 

Dersom Tjuvholmen Drift kan bistå vil timepris være følgende:

-     Vaktmester:                                         kr. 585,- eks. mva.

-     Driftstekniker                                       kr. 663,- eks. mva. 

-     Driftsleder:                                           kr. 924,- eks. mva.

(Minimumssats på bestilling 1/2 time)

Hvis Tjuvholmen Drift ikke kan bistå med etterspurt assistanse, vil det bli anbefalt et firma man kan kontakte.