Pil venstre Tilbake

Hittegods

All hittegods som blir funnet og levert inn til Securitas blir oppbevart på driftssenteret. Ved beskrivelse av mistet gjenstand kan denne hentes ut. 

Gjenstander som ikke blir hentet ut leveres til politiet.