Pil venstre Tilbake

Inn- og utflytting på Tjuvholmen

Flyttebiler og flyttelass med store biler får slippe inn på området mellom kl 07:00 og 21:00 hver dag. All innkjøring i forbindelse med flytting avtales direkte med vekter på døgnbemannet telefon 23 11 88 99. Alle personbiler som benyttes til flytting må flyttes fra gateplan senest kl 23:00. Er det strengt nødvendig for kjøretøy å stå lenger enn 20 minutter må parkeringsbevis forespørres på driftssenteret.

På driftssenteret finnes også traller til utlån.