Pil venstre Tilbake

Parkering

Det er gode parkeringsmuligheter på Tjuvholmen med 400 p-plasser. Parkeringshuset driftes av OnePark og er åpent 24/7.

Makshøyde i p-huset er 210 cm og det er forbudt for biler med gassdrift/LPG-anlegg.

Ved behov for å bestille ytterligere parkeringskort eller andre henvendelser angående parkering, kontakt Oneparks kundeservice: www.onepark.no


Garasjeanlegget er automatisk og registrerer bilskilt

 • Ved innkjøring til parkeringshus på Tjuvholmen registreres bilskiltet ditt. For beboere påløper ingen avgiftsparkering når man kjører inn i beboer garasjen. Alle biler som ikke kjører inn i beboer garasjen blir belastet for korttidsparkering.
 • Hvis du eier en p-plass og ønsker at porten inn til ditt sameie åpnes automatisk må du først kontakte ditt parkeringssameie så de kan tildele en parkeringsrett pr plass du eier.
 • Straks bilen er registrert mottar du en mail for registrering i www.autopay.io . Når profilen er opprettet kan du legge inn bilnumrene dine der.
 • Leietakere av boligeierne kan ikke benytte denne automatiske gjenkjennelsesmuligheten.
 • For leie av kommersiell plass kan du kontakte Bjørn Bratt Aanensen, [email protected]
 • Brikker eller nøkkelkort til beboerparkering kan bestilles gjennom Boligperm (beboere) eller Servicetorget (næring) og hentes ut hos Securitas på Driftsenteret. Brikke signeres ut og mottas ved oppmøte hos Tjuvholmen Drift i Tjuvholmen allé 8.


Ordensregler for garasjeanlegget

Garasjeanlegget kan bare benyttes av de som har kjøpt plasser, de som leier plass og gjester til beboere, samt øvrige korttidsparkerende på Tjuvholmen.

All parkering skjer på egen risiko. Bruksrettshaver og leietaker plikter å rette seg etter de ordensregler som til enhver tid gjelder.

På hver plass kan det parkeres motorkjøretøy innenfor parkeringsplassens avgrensning. Det er ikke anledning til montere bolter eller annet festeutstyr som krever boring i gulv, vegger eller himling. Det er heller ikke tillatt å benytte bygningstekniske installasjoner som oppheng for kroker, hyller, stativer eller lignende. Det er ikke anledning til å parkere avskiltede biler på parkeringsplasser i garasjeanlegget uten skriftlig tillatelse fra vaktkontoret som skal ligge lett synlig i kjøretøyets frontrute. Hensatte eller uregistrerte biler vil bli fjernet for eiers regning uten varsel.

Det er ikke anledning til å benytte gass-drevne kjøretøyer i parkeringsanlegget som følge av Brannforskrifter.

For spørsmål rundt bruk av hydrogenbiler; kontakt Tjuvholmen Drift AS.

Bruk av strøm/strømuttak i parkeringsanlegget forutsetter forutgående skriftlig avtale med Tjuvholmen Parkering AS. All ladning av el-bil må skje med godkjent veggboks, Type 2. Vanlig stikkontakt (schuko) er ikke lov som følge av Brannforskrifter.

Hjul og andre gjenstander som hensettes på garasjeplassen vil bli fjernet for eiers regning uten varsel.

Det er forbudt å hensette motorkjøretøyer utenfor inngangsdører til oppganger, tekniske rom eller utgangsdører.

Kjøretøy eller andre gjenstander som hensettes i fellesareal vil bli fjernet for eiers regning uten varsel.

Tjuvholmen Parkering AS, ved brannvernleder, er ansvarlig for sikre frie rømningsveier og har myndighet til å fjerne ulovlig plasserte gjenstander i hele garasjeanlegget. Garasjeanlegget et utstyrt med brannslanger og håndslukkere som er tydelig merket. Tjuvholmen Parkering AS står fritt til å sette bort oppgaven som brannvernleder.

Generelle bestemmelser for motorisert trafikk på Tjuvholmens fellesområder

 1. Tjuvholmen skal være et bilfritt område, og motorisert trafikk utenom vareleveringstid er forbudt. Unntak fra dette gjelder ved flytting og området utenfor hotellet som er åpen for persontransport.
 2. Tidsrommet for varelevering er 07.00-11.00, alle dager. I den grad det er behov for varelevering / spesialtransporter utenom dette tidsrommet må transporten avklares mot Securitas / Tjuvholmen Drift AS i forkant.
 3. Varelevering er kun tillatt på henviste plasser.
 4. Det er 30 minutter fri inn- og utpassering i P-hus.
 5. Kjøretøy under 210 cm skal parkere i P-hus hele døgnet. Servicebiler med behov for tilgang til utstyr i kjøretøyet, eller avlessing av tungt utstyr, kan få tillatelse til parkering på gateplan ved henvendelse til Securitas.
 6. Kjøretøy under 210 cm som har ærend på Holmen skal kjøre inn via P-hus og ikke over gateplan, hele døgnet.
 7. Kjøretøy under 210 cm som vil kjøre inn/ut over gateplan vil bli avvist og bedt om å kjøre via P-hus hele døgnet. Dette gjelder også om de har kjørt inn over gateplan i vareleveringstiden
 8. Kjøretøy over 210 cm kan kjøre over gateplan i vareleveringstiden. Det er da 20 minutters vareleveringstid. Bommen ved Sjømagasinet og pullerter på Holmen er stengt også i vareleveringstiden. Leverandører med biler høyere enn 210 cm bes ringe Securitas ved ankomst til bommen og pullerter.
 9. Hvis det er behov for å stå lenger enn 20 minutter, må Securitas kontaktes og parkeringsbevis hentes i driftssentralen i Tjuvholmen allé 8. Slike tilfeller vil være en skjønnsmessig vurdering av behov i hvert enkelt tilfelle.
 10. Utenom vareleveringstid vil ikke biler over 210 cm bli sluppet inn på Tjuvholmen, med unntak ved inn- og utflytting. Bilene må da parkere på utsiden av området.
 11. Inn- og utflytting med store varebiler kan skje frem til kl. 21.00. Parkeringsbevis hentes da i driftssentralen i Tjuvholmen allé 8.
 12. Bruk av løfteutstyr skal godkjennes av Tjuvholmen Drift AS.
 13. Maks akseltrykk er 8 tonn.
 14. Tjuvholmen Drift AS skal på vegne av Tjuvholmen Infrastruktur AS håndheve disse reglene, og er ansvarlig for å vurdere enkelttilfeller der avvik fra bestemmelsene kan være aktuelt.
 15. Manglende etterlevelse av disse bestemmelser vil medføre kontrollavgift eller borttauing / fjerning av kjøretøy for eiers egen regning og risiko.

Disse parkeringsregler er vedtatt av Tjuvholmen Infrastruktur Brukerforum. Tjuvholmen Drift kan til enhver tid gjøre midlertidige endringer i disse ordensreglene, men endringer må godkjennes i TI Brukerforum sitt Kontaktutvalg eller i påfølgende TI-Brukerforum møte. Eventuelle innvendinger til reglene vil bli brakt videre til TI Brukerforum sitt Kontaktutvalg.

Feilparkering

Hvis bruksrettshaver oppdager at noen har feilparkert på den plassen han/hun disponerer, så er det kun bruksrettshaver som har rett til å bestille borttauing av den feilparkerte bilen.

Tjuvholmen Parkering AS benytter Viking Redningstjeneste AS tlf 06000, eller annet tilsvarende selskap for borttauing.

Kontaktpersoner

Drift av anlegget: Tjuvholmen Drift AS // [email protected] // 23 11 88 90

Private plasser og spørsmål om felleskostnader: Sebra Forvaltning // [email protected] // 23 89 10 20

Kommersielle plasser: Selvaag Eiendom // [email protected] // 484 48 488

Tjuvholmen Parkering AS, 1. januar 2017