Pil venstre Tilbake

Tiltak i boligseksjoner eller private terrasser/balkonger

Tiltak i boligseksjoner eller private terrasser/balkonger 

Det foreligger designprogram, retningslinjer og arkitektoniske formspråk for bygningene på Tjuvholmen. Alle tiltak som vil berøre fasader eller være synlige på balkonger må ivareta disse retningslinjene og det henvises til sameiets vedtekter. Eksempler på slike tiltak kan være utskifting av utvendige vinduer og inngangsdører, oppsetting av markiser, innstallering av varmeovner, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger og lignende. Av hensyn til disse retningslinjene er det ikke tillatt med forskjellige markiser, bruk av parabolantenner, tørking av klær eller lagring på terrasser/balkonger/utearealer.

Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes.

For øvrig er seksjonseierne ansvarlig for å varsle forretningsfører om de bygningsmessige endringer som foretas inne i de enkelte seksjonene, slik at forretningsfører til enhver tid er à jour med detaljene i bygningsmessig status for byggene. Seksjonseierne er denne forbindelse forpliktet til å fremskaffe den dokumentasjon som forretningsfører måtte be om.

Når det gjelder grilling på terrasser/balkonger/utearealer tilhørende sameiet kan regler variere og det henvises til det enkelte sameiets retningslinjer/vedtekter.