Pil venstre Tilbake

Trafikk- og vareleveransereglement

Trafikk på området er regulert i Tjuvholmen Infrastruktur sine regler og Oslo Kommunes reguleringsplan.

Vareleveringstid: 07:00-11:00 alle dager.

All parkering på gateplan utenom korte stans for varelevering innenfor vareleveringstiden er forbudt. All parkering gjøres i parkeringshusene. Annen innkjøring kan klareres med vekter på døgnbemannet telefon 23 11 88 99 eller på e-post: [email protected]

Generelle bestemmelser for motorisert trafikk på Tjuvholmens fellesområder

 1. Tjuvholmen skal være et bilfritt område, og motorisert trafikk utenom vareleveringstid er forbudt. Unntak fra dette gjelder ved flytting og området utenfor hotellet som er åpen for persontransport.
 2. Tidsrommet for varelevering er 07.00-11.00, alle dager. I den grad det er behov for varelevering / spesialtransporter utenom dette tidsrommet må transporten avklares mot Securitas / Tjuvholmen Drift AS i forkant.
 3. Varelevering er kun tillatt på henviste plasser.
 4. Det er 30 minutter fri inn- og utpassering i P-hus.
 5. Kjøretøy under 210 cm skal parkere i P-hus hele døgnet. Servicebiler med behov for tilgang til utstyr i kjøretøyet, eller avlessing av tungt utstyr, kan få tillatelse til parkering på gateplan ved henvendelse til Securitas.
 6. Kjøretøy under 210 cm som har ærend på Holmen skal kjøre inn via P-hus og ikke over gateplan, hele døgnet.
 7. Kjøretøy under 210 cm som vil kjøre inn/ut over gateplan vil bli avvist og bedt om å kjøre via P-hus hele døgnet. Dette gjelder også om de har kjørt inn over gateplan i vareleveringstiden
 8. Kjøretøy over 210 cm kan kjøre over gateplan i vareleveringstiden. Det er da 20 minutters vareleveringstid. Bommen ved Sjømagasinet og pullerter på Holmen er stengt også i vareleveringstiden. Leverandører med biler høyere enn 210 cm bes ringe Securitas ved ankomst til bommen og pullerter.
 9. Hvis det er behov for å stå lenger enn 20 minutter, må Securitas kontaktes og parkeringsbevis hentes i driftssentralen i Tjuvholmen allé 8. Slike tilfeller vil være en skjønnsmessig vurdering av behov i hvert enkelt tilfelle.
 10. Utenom vareleveringstid vil ikke biler over 210 cm bli sluppet inn på Tjuvholmen, med unntak ved inn- og utflytting. Bilene må da parkere på utsiden av området.
 11. Inn- og utflytting med store varebiler kan skje frem til kl. 21.00. Parkeringsbevis hentes da i driftssentralen i Tjuvholmen allé 8.
 12. Bruk av løfteutstyr skal godkjennes av Tjuvholmen Drift AS.
 13. Maks akseltrykk er 8 tonn.
 14. Tjuvholmen Drift AS skal på vegne av Tjuvholmen Infrastruktur AS håndheve disse reglene, og er ansvarlig for å vurdere enkelttilfeller der avvik fra bestemmelsene kan være aktuelt.
 15. Manglende etterlevelse av disse bestemmelser vil medføre kontrollavgift eller borttauing / fjerning av kjøretøy for eiers egen regning og risiko.

Disse parkeringsregler er vedtatt av Tjuvholmen Infrastruktur Brukerforum. Tjuvholmen Drift kan til enhver tid gjøre midlertidige endringer i disse ordensreglene, men endringer må godkjennes i TI Brukerforum sitt Kontaktutvalg eller i påfølgende TI-Brukerforum møte. Eventuelle innvendinger til reglene vil bli brakt videre til TI Brukerforum sitt Kontaktutvalg.