Pil venstre Tilbake

Uteområdet: Gartner, renhold og snømåking

Uteområdet: Gartner, renhold og snømåking

Vegetasjonen på Tjuvholmen er variert og fremstår som et anlegg med høy kvalitet. Det er forutsatt en høy standard på uteområdene til enhver tid, både hva angår renhold/renovasjon og skjøtsel av grøntanlegg. Det er lagt opp til en kombinasjon av flerårige planter (stauder) og sesongflor som skiftes ut inntil 3 ganger pr sesong, da fortrinnsvis vårflor, sommerflor og høstflor. Utplantingsplanter skal være variert men samtidig holde en enhetlig stil og samsvare med landskapsarkitektens planteplan. Sameienes takterrasser, bed og blomsterkrukker ivaretas gjennom egne avtaler mellom sameiet og leverandør.

Snøbrøyting utføres etter hvert snøfall ved en maksimumshøyde på 1 cm. Ved snøfall om natten skal området brøytes og måkes innen kl. 07:00. Ved vanskelige forhold skal det strøs. Balansen mellom behovet for å ivareta trygge forhold for fotgjengere og skjemmende uttrykk ved grus som ligger igjen kan være utfordrende i perioder med vekslende vær.

Det kan oppleves støy om morgenen for å ivareta disse kravene, og har forståelse for at dette kan være sjenerende.

Søppelkasser og stativer med hundeposer er satt opp rundt hele Tjuvholmen for å ivareta et rent og hyggelig miljø.